Afbeelding

 

 

Afbeelding
Logo Parma
Rootstraat 6
3421 AW Oudewater
tel. 0348-564612
fax 0348-564931
info@parmacommunicatie.nl

Producties en projecten

Advertentie in Italiaans bladHoogheemraadschapHollands Noorderkwartier corporate magazine, brochures, exposities
Groene Hart Magazine. uitgave publiekstijdschrift voor het Groene Hart

Programmabureau Stad-Land in de Randstad/G4P3 strategische communicatie, advisering en diverse producties

Programmabureau Groene Hart Nieuwsbrief, webredactie en advisering

Ouwe Gouwe Bouw corporate magazine

Gemeente Goudaburgerjaarverslagbewonerskranten wijkontwikkeling ondersteuning

Gemeente Alkemade
advisering, communicatieplan, burgerjaarverslag, folders, brochures, projectcommunicatie, workshops begrijpelijk schrijven, coaching

Woonpartners Midden-Holland
jaarverslag, meerjarenbeleidsplan, advisering

Woningbouwvereniging de Vooruitgang
relatieblad, advisering, stakeholdersbijeen-komsten

Woningbouwvereniging Leersum relatieblad

 

colofon | disclaimer | sitemap|